top of page

HİZMETLER

STRATEJİ YÖNETİMİ

Stratejik yönetim, organizasyonun uzun dönemde yaşamına devam edebilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi ve rekabet sistemi içerisinde ortalamanın üzerinde kar elde edebilmesi için sahip olduğu kaynakların etkili ve verimli kullanılmasıdır. 

PROJE YÖNETİMİ

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. 

VARLIK YÖNETİMİ

Varlık Yönetimi planlamasında asıl ulaşılmak istenen hedef, bankalar ya da finansal kuruluşlardan devraldıkları ve yasal sahibi oldukları borçları, borçlularla karşılıklı güven ve işbirliği esasına dayalı çözüm odaklı ortak bir zeminde uzlaşarak uygun ödeme planıyla yeniden yapılandırmaktır. 

bottom of page