EKİBİMİZ

Abdurrahman ERDÖNMEZ
İki Elin Sesi Katılım Genel Müdürü

aerdonmez@bilgiekonomisi.com.tr

Yatırım Kredisi Danışmanı


bulentonal@bilgiekonomisi.com.tr