Yeni Tip Savaş: Proliferation Savaşları

Proliferation sözcük anlamıyla HIZLI HÜCRESEL ÇOĞALMA YOLUYLA YAYILIŞ anlamına gelir ve dünyadaki açık yada gizli Anti-terör merkezlerinin raportörleri ve uzmanlarınca kullanılan teknik bir deyimdir. Uluslar arası hukuk tarafından benimsenmiş ve kullanılmıştır.

Proliferation silahları başlıca iki ana grupta toplanmışlardır: 1) biolojik silahlar, 2) kimyasal silahlar. Öncelik ve ağırlık Biolojik maddelerdedir çünkü birçok kimyasal silah gerçekte biolojik maddelerden elde edilmekte ve sentetik olarak çoğaltılmaktadırlar laboratuar ortamlarında. Bazı çok özel nükleer silahlar da üretim tiplerine göre Proliferation sınıfı silahlar arasında sayılmaktadırlar. Bu üç sınıf silaha topluca Kitle İmha Silahları (weapons of mass destruction = WMD) denilir.

Bilebildiğim kadarıyla Türkiye'ye yönelik ve Proliferation silahları kullanılarak yapılması planlanmış üç girişim olmuştur. Bu üç girişim de zamanında yapılan müdahalelerle önlenebilmiştir.

Bu saldırı girişimlerinin fail, tarih ve kaynakları aşağıda sıralandığı şekildedir. Bu somut bilgiler çerçevesinde şu soruyu sormak sanırım zorunludur:

Madem ki son 14 yıl içinde Türkiye'ye yönelik üç Proliferation saldırısı planlanmıştır acaba 2006 yılında ortaya çıkan Kuş Gribi de bu saldırı tiplerinden biri olabilir mi?

Psikolojik ve asimetrik savaş tiplerinin özellikle Bio ve Kimyasal silahlarla yönlendirilmekte olduğu tüm gizli istihbarat ve güvenlik örgütlerince bilinen bir gerçektir. Türkiye kuş gribi nedeniyle başta tarım ve turizm sektörlerinde çok büyük zararlara uğratılmıştır. Bu nedenle yukarıda yer alan soru anlamlı ve önceliklidir. 1970'lerden başlayarak Mavi Küf hastalığı bahane edilerek Türkiye'nin tütünü, sonra benzer bahanelerle Türkiye'nin pamuğu, sonra da Pancar'ı yok edilmiştir. Şimdi de kümes hayvancılığı ve tavukçuluk yok edilmektedir. Dikkat çekmek istediğim husus budur.

Birinci Örnek + Fail, tarih ve kaynak :

1992- Mart: PKK tarafından Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul'daki Karargahının su tanklarında öldürücü gücü yoğunlaştırılmış Potasyum Siyanit atılmış ve zamanında yapılan müdahale ile hiçbir can kaybı olmadan bu girişim engellenebilmiştir.

Kaynak : Ron Pulver Chemical and Biological Terrorism New Threat to Public Safety, Conflict Studies, 295, Research Institute for the Study of Conflict and Terrorism, Dec. 1996.

Wendy Barnaby The Plague Makers. The Secret World of Biological Warfare, 1997.

İkinci Örnek + Fail, Tarih ve Kaynak:

1996 Türk yetkililerin yaptıkları bir dizi gizli operasyon sonucunda 19 konteynır hardal gazı ve 1(bir) konteynır Sarin gazı ele geçirilmiştir. Her konteynırdaki öldürücü madde en az beş km karelik alandaki tüm canlıları yok edebilecek yoğunluktaydı. Yakalanan kaçakçı bu zehirli maddeleri İstanbul'da bir Subay'dan yada yetkili kişiden (officer) aldığını itiraf etmiştir.

Kaynak: Ron Pulver'in yıkarıda zikredilen raporu. Ayrıca bakınız: counterproliferation Programme Review Commitee, Report on Activities and Programmes for Countering Proliferation (Washington D.C. US Department of Defence, May 1996.)

Üçüncü Örnek + Fail, Tarih ve Kaynak:

28 Eylül 1997: PKK üyesi Ayrılıkçı Grubun Kimyasal Silahlarla Saldırılar Düzenleyeceğini Söyledi.

Kaynak: Shyam Bhatti, İngiliz Observer gazetesi yazarı. Aynı tarihli gazetede yayınlanan yazısı.

Ayrıca bakınız: W. Seth Carus, Bioterrorism and Biocrimes The Illicit use of Biological Agents. Center for counterproliferation research, National defence university, 1998.

Biolojik silahların özellikle Aeresol ve suni gübre kullanılarak gerçekleştirildikleri

bilinmektedir. Bu konuda bakınız:

Dr. Donald A. Henderson John Hopkins Uni. School of PublicHealth, 1998 ve Philip

B. Heyman , Terrorism and America / 1998-2001. BCSIA studies in international security. Aytunç Altındal