Bilgi Teknolojilerinde Aydınlık Çağ

İnsanoğlu bilgisini sanayi devrimiyle 1700 sonları 1900 arasında bir kat artırmıştır. 1900’lerde elektriğin yaygınlaşmasıyla 1950 ye...

İnsanoğlu bilgisini sanayi devrimiyle 1700 sonları 1900 arasında bir kat artırmıştır. 1900’lerde elektriğin yaygınlaşmasıyla 1950 ye kadar bu bilgi havuzu bir kat daha artmıştır.

1950’lerden sonra bilgisayarın hayata girmesiyle, artık her on senede, evrensel bilginin katlandığını gördük. 1990’lar nanoteknolojilerin ortaya çıkmasıyla, her 2 yıl, bildiklerimizin tümünün değişmesi için yeter oldu. Neredeyse bu bilgi okyanusu içinde herhangi birimizin bildikleri bir su zerreciği olacak. Değişime çok hızlı ayak uydurmak, daha hızlı koşmak ama nereden gelip nereye gidebileceğini unutmamak gerekiyor.

Biz en iyimserinden yüzyıl sonra sanayileşmeyle tanıştık. Elektrikle tanışmamız lider ülkelerinden 50 sene sonra oldu. Bilişimde de treni kaçırdık. Yine lokomotiflerden değiliz. Takip eden, izleyen, taklit eden, tabi olan biziz. Yapılacak bir şeyler yok mu ? Hızlıca nasıl atak yaparız ? Bunun halen bir yolu var. Mademki yazılımlar kodlardan oluşuyor; O halde bilgi teknolojilerinde açık kaynak kodlu yazılımlara yönelmek tek çözümdür. Emperyalist güçlerin bağımlılık yaratan, elektronik güvenliği ellerinde tuttukları, maliyeti neredeyse sıfırlandığı halde dünyanın kaynağını kendilerine transfer ettikleri kapalı kaynak kodlu yazılımlardan hızlıca uzaklaşmak gereklidir. Başkasının size çizdiği sınırlar içinde çözüm üretmek yerine GPL lisanslı (kamuya açık) yazılımlar, ileri bir başlangıç noktası kabul edilmelidir. Açık yazılım üreticiler açısından çok hızlı geliştirme ve üretme imkanı sunar; Tekrar tekrar aynı kodların üretilmesi israfını ortadan kaldırır. Tüketiciler için daha güvenlidir. Açık yazılım ekonomisi üründen değil hizmetten gelir elde etmek üzerine kurulduğundan katlarca daha ucuzdur. Bu ekonomi gelir dağılımdaki eşitsizliğin önüne geçer. Kapalı kaynak kodlu yazılımlarda gelir hep belli odaklara akar. Kapalı kaynak kodlu yazılımlarla emperyalist güçlerin gizli servislerinin birlikte çalıştığına dair kıta Avrupa'sında mahkeme kararları vardır; Birçoğunda bu sebeple kamuda kullanımı yasaklanmıştır. İçinde ne olduğu bilinmeyen bir mal nasıl alınır? Neye hizmet eder? Tüketiciyi nasıl korur? Aslında bilgi teknolojilerinde açık yazılım, üçüncü dünyanın teknolojiyi yakalama umudunun ta kendisidir. Tüm insanlık alemi için ‘Big Brother’ döneminin sonudur. Bilgi teknolojilerinde karanlık dönemden aydınlık çağa geçiştir.

Milli sanayici bilgi teknolojilerindeki tercihini dışa bağımlılıktan yana kullanmamalı ve açık yazılımlarla tanışmalıdır.