HİZMETLERİMİZ

MARKA YÖNETİMİ


Marka yönetimi, pazarlamada bir markanın pazarda nasıl algılandığına dair analiz ve planlamadır. Marka yönetimi için hedef pazar ile iyi bir ilişki kurmak çok önemlidir. Marka yönetiminin somut unsurları arasında ürünün kendisi; görünüşü, fiyatı ve ambalajı, vs. maddi olmayan unsurlar, tüketicilerin marka ile paylaştığı deneyimler ve aynı zamanda marka ile olan ilişkileridir. Bir marka yöneticisi, tüketicinin marka birliğinin tüm yönlerini ve ayrıca tedarik zinciri üyeleriyle olan ilişkilerini denetlemektedir.


PROJE YÖNETİMİ


Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak, faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için kullanılır. Projelerin esneklik payı ile birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihi vardır. Projelerin geçici olması; onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Pratikte, bu iki tür sistemin yönetimi oldukça farklıdır ve farklı teknik beceriler gerektirmektedir.DEĞER YÖNETİMİ

Değer, üründe müşterinin talep ettiği ihtiyaçları gereken zaman, kalite ve önemde karşılayan ve bunu karşılarken de ürün üzerinde yarattığı maliyeti oluşturduğu fayda karşılığında en azından eşit düzeyde karşılanmasını sağlayan özellikler bütünüdür. Değer yönetimiyle değer tarifinden başlayarak müşteri gözüyle değerin anlaşılmasından, artırılmasına, değer yaratmayan özelliklerin anlaşılmasından analiz edilerek maliyetin azaltılmasına kadar tüm aşamalar hakkında temel bilgiler verilmesi amaçlanır.
VARLIK YÖNETİMİ


Varlık Yönetimi planlamasında asıl ulaşılmak istenen hedef, bankalar ya da finansal kuruluşlardan devraldıkları ve yasal sahibi oldukları borçları, borçlularla karşılıklı güven ve işbirliği esasına dayalı çözüm odaklı ortak bir zeminde uzlaşarak uygun ödeme planıyla yeniden yapılandıraktır.DR.BESİM SERDAR ÇORAPÇIOĞLU.pdf

30 YILDIR

TÜRKİYE'DEKİ KOBİLERDE

YENİLİĞİN VE DAYANIŞMANIN DESTEKÇİSİYİZ.