ŞİRKETLERİMİZ

UTKU BEY İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Utku Bey İç ve Dış Ticaret A.Ş., her türlü menkul ve gayrimenkul malların iç ve dış ticareti ile ilgili hizmet vermektedir. Tecrübeli ekibi, güçlü ve güvenilir yurtdışı ilişkileri ve profesyonel bakış açısıyla şirketlerin ve şahısların dış ticaret hacimlerini artırmak amacıyla bütün sektörlerde ana ürün ve ara ürün olarak kullanılan malların veya hizmetlerin yurtdışından tedariği, yurtiçinde üretilen malların veya hizmetlerin dış ticarete açılması hizmetlerini vermektedir. Sanayi sektöründe üretim yapan köklü yurtdışı şirketlerinden mal veya hizmet alma konusunda ihtiyaçları karşılamaktadır.

Şirket, bünyesinde bulundurduğu menkul ve gayrimenkullerin hizmet amaçlarına uygun olacak şekilde kiralanması hizmeti vermektedir.

Yenilikçi ve faydalı son kullanıcı ürünlerinin ithalatı ve yurtiçi pazarında faaliyet göstermelerini sağlamaktadır. Bünyesinde bulundurduğu distribütörlükler vasıtasıyla ithal etmiş olduğu ürünlerin dağıtımını yapmaktadır. Bunun gibi nihai ürünlerin ülke veya bölge pazarına satışları konusunda ileri derecede çalışmalar yapmaktadır. Distribütörlük anlaşması yapmış olduğu ürünleri THE HUMANLY markasının çatısı altında toplamaktadır.

BELKIS HANIM KATILIM A.Ş.


Belkıs Hanım Katılım A.Ş., sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, enerji üretim, enerji dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilmektedir. Kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile katılabilmekte, idarelerini üstlenebilmektedir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilmektedir.


Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilmektedir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde sermaye iştiraklerinde bulunabilmektedir.


Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilmektedir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilmektedir.